GLP

Good Laboratory Practice

İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları)

İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları) uluslar arası alanda kanunlara dayanan bir kalite güvence sistemidir.

"İnsanoğlu bir daha ki tufanda „su“ yerine „kağıt’la“ cezalandırılacak." Romain Gray

Doküman oluşturma

Kuruluşunuza ve ihtiyaçlarınıza ayarlanmış, geçerli kanun ve yönergelerin gözönüne alındığı dokümanların hazırlanması ve Almanca/İngilizce/Türkçe tercümeleri: