GLP

Good Laboratory Practice

İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları)

İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları) uluslar arası alanda kanunlara dayanan bir kalite güvence sistemidir.

"Sadece yaptıklarımızdan değil yapmadıklarımızdan da sorumluyuz." Voltaire

Tedarikçi / Taşeron değerlendirmeleri (Third Party Qualification)

Tedarikçi/taşeron incelemesi veya değerlendirilmesi anlaşmalı araştırma kuruluşlarının, laboratuarların

tedarikçinin üretim partileri v.b. alanlardaki kalite şartlarını karşılama yeteneğinin değerlendirildiği bir tesis ziyaretine dayanır. Bu değerlendirme kimi zaman tedarikçiye gönderilen bir soru formu ile de yapılabilir. Birlikte çalıştığınız, çalışmayı amaçladığınız firmaların, denetimi ve değerlendirmesi için verdiğimiz hizmetler: