GLP

Good Laboratory Practice

İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları)

İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları) uluslar arası alanda kanunlara dayanan bir kalite güvence sistemidir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

"Kalite Güvence Sistemi, geliştirmek için sürekli kontrol ve sorgulama gerektiren, dinamik bir sistemdir."

İç Tetkik (facility-based audits)

Kuruluş içi mevcut „Kalite Yönetim Sisteminin“ planlanmış düzenlemeler ile hali hazırda uygulanan standartların gereğine uygunluğunu doğrulamak ve etkinliğini tarafsız olarak tayin etmek amacıyla yapılan tetkiklerin planlanması, uygulanması, raporlanması ve tetkik sonrasında yapılacak faaliyetleri belirlemektir.

Bu alanda verdiğimiz hizmetler:

Organizasyon kapsamındaki

genel laboratuar çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili dokümantasyonun İLU şartlarına uygunluğunun saptanması ve sağlanması.

Araştırma çalışmalarına istinaden tetkikler (study-based audits)

Araştırma çalışmalarında planlama, uygulama ve raporlama dahil olmak üzere her etap, İLU şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Bu şartların yerine getirilmesi amacıyla bu alanda verdiğimiz hizmetler:

Proses bağlamlı tetkikler (process-based inspections)

Proses bağlamlı tetkikler çalışma planı gereğince uygulanan ve belli bir düzen içinde tekrarlanan yöntem ve teknik uygulamaların İLU şartlarına uygunluğunu sabitleştirmek için yapılan tetkiklerdir. Bu tetkikler araştırma çalışmaları çerçevesinde yapılan kontrollerde zaman ve uygulama açısından zor ve engelleyici olduğundan periyotik olarak yapılması gereken denetimleri kapsar. Sizin için proces tetkiki ve geliştirmesi alanında verdiğimiz hizmetler: