TÜRKİYE PROJELERİ

Türkiye 1961 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)‘nin kurucu üyelerindendir. 9 Nisan 1949’dan itibaren de Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) üyesidir. Türkiye’nin AB ye katılması konusundaki yapılan görüşmeler halen devam etmektedir.

Türkiye Avrupa ve Asya arasında sadece coğrafi anlamda değil, ekonomik alanda da Asya ile Avrupa’yı birleştiren bir köprü niteliği taşımaktadır. 70 milyonu aşan nüfusu ile yabancı firmalar için üretimde ve pazarda AB’ye dahil olmamasına rağmen çok cazip bir ülke konumundadır. Türkiye’de ki üretimde kalite bilincinin her geçen gün daha fazla yerleştiği, Avrupa standartlarının yakalandığı ve hatta bu standartların bazı konularda aşılmak ve geliştirmek için çalışıldığı göz önüne alır isek, Türkiye’nin yabancı yatırım firmaları için her geçen dönemde daha da cazipleştiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Üretim kalitesinin yüksek tutulması gerek AB’nin gerek ise diğer ülkelerin şart koştukları normların uygulanması Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin dış piyasalarda pazarlanmasını haliyle çok daha kolaylaştıracaktır.

Türkiye insan sağlığı ve güvenliğini korumak amaçlı, üyesi olduğu OECD, WHO’nun önerdiği yönergeleri tatbik etmekte ve aynı zamanda ICH yönergelerini de uygulamaktadır. Türkiye’de bu yönergelerin esas alınarak hazırlandığı ürünlerin imalatını, ruhsatlandırmasını, satışını, ithalatını, denetimlerini vb. düzenleyen GLP ve GMP alanında birtakım yönetmelikler uygulanmaktadır. Bu yönetmeliklerin uygulanması farklı bakanlıkların sorumluluğu ve denetimi altında yürütülmektedir. Beşeri ilaçların üretimi ve ruhsatlandırılması Çevre ve Sağlık Bakanlığının sorumluluğu altında yapılırken tarım ilaçlarının üretimi ve denetimleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bütün bu çalışmalar insan ve hayvan varlığının sağlığını, çevreyi korumak ve güvenliğini sağlamak amaçlı yürütülmektedir.

Kalitenin kaçınılmaz, güvenliğin vazgeçilmez olduğu anlayışı ile Avrupa’ya ve dünyaya açılımı sağlayan bu kilit anlayışla çalışmak istiyorsanız;
Türkçe, Almanca, İngilizce olmak üzere ulusal ve uluslararası projelerinizi desteklemek ve size bu yolda eşlik etmek için hizmet vermekteyiz.